نصب کتیبه های جدید روی پرده کعبه

بیش از ۱۵ کتیبه جدید منقش به آیات قرآن کریم و اسامی الهی روی پرده خانه خدا نصب شد.
نصب کتیبه های جدید روی پرده کعبه ستاد حج وزیارت صدا و سیما لبیک
به گزارش لبیک به نقل از فارس، پرده خانه خدا هر ساله همزمان با ایام عرفه و زمانی که حجاج در عرفات حضور دارند، طی مراسم تعویض می‌شود. پس از تعویض پرده کعبه، به مرور زمان کتیبه‌ها نیز به روی پرده خانه خدا نصب می‌شوند.

روز گذشته متولیان خانه خدا پس از تکمیل کتیبه‌های پرده‌ خانه خدا، بیش از ۱۵ کتیبه منقش به آیات قرآن کریم و اسامی الهی که در کارگاه مسجدالحرام دوخته شده بود، به روی پرده خانه خدا نصب کردند


ستاد حج وزیارت صدا و سیما لبیک


ستاد حج و زیارت صدا وسیما لبیک